Board

2019-2020

Chairman:

Erik Hamberg
Walleriusvägen 9
752 36 Uppsala
tel. +46 70 530 62 25

Secretary:

Ronald Pfändtner
Visthusgatan 113
724 81 Västerås
tel. +46 72 341 93 98

Treasurer:

Torsten Grönvall
Kartvägen 2
175 46 Järfälla
tel. +46 8 580 352 78,  +46 70 533 46 06

Members:

Lennart Nilsson
Skogsvillan
Grytetorpsvägen 6
647 51 Åkers Styckebruk
tel. +46 70 893 76 03

Håkan Wikström
Visthusgatan 119
724 81 Västerås
tel. +46 70 657 01 50

 

Substitutes:

Roland Haraldsson
Fredriksborg 2 A
504 41 Borås
tel. +46 33 41 62 41

Peter Ottosson
Vråkstigen 11
125 56  Älvsjö
tel. +46 8 99 80 78