Litteratur om Riley

Brooklands Books:

Samtliga volymer har sammanställts av R. M. Clarke och innehåller samtida tester eller annonser av olika modeller, reproducerade från olika motortidningar.