\n $year\n"); $yr=substr($year,-2); for($j=$first; $j<=$last; $j++) { $name="/pdf/rb" . $j . "-" . $yr . ".pdf"; $fn = "/var/www/html" . $name; if (file_exists($fn)) { print(" $j
"); print round(filesize($fn)/(1024*1024),2); print(" MB
\n"); } else { print("  
  \n"); } } print(" \n"); } ?> Svenska Rileyregistret utger medlemstidskriften Rileybladet som utkommer kvartalsvis.

Rileybladet innehåller reportage från aktuella begivenheter, tekniska tips, annonser från medlemmarna och från andra Riley-tidskrifter mm.

Rileybladet erhålles genom medlemskap i Svenska Rileyregistret.

En innehållsförteckning över samtliga blad finns här

Tidigare utgåvor av Rileybladet finns här (i pdf-format):

=0; $i--) { $year=sprintf("%4u", 2000+$i); TableRow($year, 1, 4); } for($i=99; $i>=80; $i--) { $year=sprintf("%4u", 1900+$i); TableRow($year, 1, 4); } TableRow(1979, 2,5); TableRow(1978, 1,4); ?>

N.B. Det utkom endast ett nummer år 1978 och fyra nummer (2-5) år 1979. 1993 utkom endast tre och 1994 endast ett Rileyblad.