Styrelse

2019-2020

Ordförande:

Erik Hamberg
Walleriusvägen 9
752 36 Uppsala
tel. 070 - 530 62 25

Sekreterare:

Ronald Pfändtner
Visthusgatan 113
724 81 Västerås
tel. 072 - 341 93 98

Kassör:

Torsten Grönvall
Kartvägen 2
175 46 Järfälla
tel. 08 - 580 352 78, 070 - 533 46 06

Ledamöter:

Lennart Nilsson
Skogsvillan
Grytetorpsvägen 6
647 51 Åkers Styckebruk
tel. 0708 - 93 76 03

Håkan Wikström
Visthusgatan 119
724 81 Västerås
tel. 070 - 657 01 50

 

Suppleanter:

Roland Haraldsson
Fredriksborg 2 A
504 41 Borås
tel. 033 - 41 62 41

Peter Ottosson
Vråkstigen 11
125 56  Älvsjö
tel. 08 - 99 80 78