Statistik

Tillverkningssiffror 1926-1938
Tillverkningssiffror 12/4 hp (1½ l) 1935-1939
Tillverkningssiffror 16/4 hp (2½ l) 1937-1940
Tillverkningssiffror 1945 - 1969
Tillverkningssiffror för RMA - RMH 1945-1957

Import till Sverige 1946-1954
Nyregistrerade Riley i Sverige 1946-1963
Inregistrerade Riley i Sverige 1952-1962


Tillverkningssiffror 1926-1938:

År Sidventil Nine Sexcyl. 12/4 8/90 16/4
1926/27 1.200 1.100 - - - -
1927/28 1.200 1.900 - - - -
1928/29 - 3.100 120 - - -
1929/30 - 4.900 140 - - -
1930/31 - 3.990 140 - - -
1931/32 - 4.000 100 - - -
1932/33 - 3.600 1.400 - - -
1933/34 - 4.400 1.070 - - -
1934/35 - 900 450 2.100 - -
1935/36 - 2.100 500 2.800 - -
1936/37 - 1.200 300 2.200 9 -
1937/38 - 150 50 700 28 314
Summa: 2.400 31.340 4.270 7.800 37 314
"Sexcyl." Innefattar 12/6, 14/6 och 15/6.

Tillverkningssiffror 12/4 hp (1½ l) 1935-1939:

Modell 1935 1936 1937 1938 1939 =
Falcon 1.100 475 775 - - 2.350
Kestrel4-light 700 - - - - 700
Lynx 300 255 155 75 - 785
Merlin - 525 - - - 525
Adelphi - 900 665 250 - 1.815
Kestrel6-light - 650 475 160 - 1.285
Continental - - 130 - - 130
Touring(Briggsbody) - - - 115 - 115
Victor - - - 150 - 150
"Nuffield"Saloon - - - - 500 500
"Nuffield"Drophead - - - - 150 150
Summa: 2.100 2.805 2.200 750 650 8.505
Tillverkningssiffror för Sprite har ej medtagits. Källa: Barker.

Tillverkningssiffror 16/4 hp (2½ l) 1937-1940

Modell 1937/1938 1939/1940 =
Adelphi 150 - 150
Kestrel 110 20 130
Continental 50 - 50
Lynx 1 - 1
"Nuffield"Saloon - 80 80
"Nuffield"Drophead - 15 15
Summa: 311 115 426
Tabellen visar ungefärliga siffror; summan är "ung. 430" enligt Barker, varav 314 Big Four är en säker siffra.

Tillverkningssiffror 1945 - 1969

Modell Antal
1½ litre 13.950
2½ litre 8.960 (varav 507 roadster & 500 drophead coupé)
Pathfinder 5.152
Two-Point-Six 2.000
One-Point-Five 40.577
4/68 10.940
4/72 14.151
Elf 30.912
Kestrel 21.529
Total efterkrigsproduktion: 148.171

Tillverkningssiffror för RMA - RMH 1945-1957

År 1½ l
RMA/E
½ l
RMB/F
Roadster
RMC
Drophead
RMD
Pathfinder
RMH
Summa
1945 8 - - - - 8
1946 1.314 76 - - - 1.390
1947 2.720 613 - - - 3.333
1948 1.925 1.307 - - - 3.232
1949 1.498 1.238 259 20 - 3.015
1950 1.356 1.616 241 375 - 3.588
1951 1.164 1.345 7 105 - 2.621
1952 1.050 1.059 - - - 2.109
1953 1.139 699 - - - 1.838
1954 1.747 - - - 889 2.636
1955 29 - - - 2.719 2.748
1956 - - - - 1.477 1.477
1957 - - - - 67 67
Summa: 13.950 7.956 507 500 5.152 28.065
I tillverkningssiffran för Pathfinder 1954 ingår även 1953.

Import till Sverige 1946-1954

År RMA/E RMB/F RMC RMD RMH Totalt/år:
1946 6 - - - - 6
1947 93 6 - - - 99
1948 20 18 1 - - 39
1949 1 5 - - - 6
1950 50 52 1 10 - 113
1951 7 5 - 1 - 13
1952 2 - - - - 2
1953 13 4 - - - 17
1954 - - - - 9 9
Källa: BL Heritage Ltd. 1981 Totalt:   304

Nyregistrerade Riley i Sverige 1946-1963

'46 '47 '48 '49 '50 '51 '52 '53 '54 '55 '56 '57 '58 '59 '60 '61 '62 '63
3 54 70 11 99 36 7 18 5 6 4 - 34 107 38 16 6 1
Totalt = 515
Källa: Medlemsblad för Svenska Rileyregistret, nr. 2/1980

Inregistrerade Riley i Sverige 1952-1962

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
276 279 295 297 279 276 278 ? 363 363 318
Källa: Medlemsblad för Svenska Rileyregistret, nr. 1/1981