Riley i Sverige

Riley har aldrig varit någon massproducerad bil - om man undantar de sista 10-12 årens produktion - och det dröjde fram till 1932 innan märket introducerades i Sverige. Hur många bilar som såldes i Sverige under 1930-talet är okänt, men sannolikt rörde det sig endast om ett fåtal. I Svensk Motortidning nr. 8, 1932 meddelades att Lindblads Motoraktiebolag var agent för Riley i Sverige. De modeller som man propagerade för var den 4-cylindriga Monaco och den 6-cylindriga Stelvio.
Efter det andra världskriget tog dock försäljningen fart, när de nykonstruerade 1½- och 2½-liters saloonerna började säljas. Återförsäljare var främst Förenade Bil (Malmö och Göteborg), medan intresserade i Stockholmsområdet vände sig till AB Wilhelm Kindwall.

För 1½-litersmodellen (RMA, RME) blev introduktionsåret 1947 också det bästa försäljningsåret, då ung. hälften av de nära 200 importerade vagnarna såldes. 2½-litermodellerna såldes i störst antal under 1950. Det stora flertalet var 4-dörrars salooner (RMB, RMF), men även ett litet antal roadster (RMC) och drophead coupé (RMD) fann ägare i Sverige. De täckta vagnarna såldes i både vänster- och högerstyrt utförande.

Försäljningen minskade markant ett par år in på 1950-talet, sannolikt på grund av att de tillgängliga 1½- och 2½-litersmodellerna då ansågs gammalmodiga med sina karosser byggda på traditionella trästommar av ask och med separata chassin.

Pathfindermodellen - 2½:ans efterträdare - som hade självbärande kaross såldes blott i ett fåtal exemplar, men med introduktionen av den lilla One-Point-Five (en uppgraderad Wolseley 1500) vid 1950-talets slut steg försäljningen igen. 1959 började modellen 4/68 säljas, med en modern kaross ritad av Pininfarina. Samma kaross fanns att få i Austin-, Morris-, Wolseley- och M.G.-utförande. Detta var en rymlig familjebil som sålde skapligt i cirka tre års tid.

Under återstoden av 1960-talet såldes endast ett fåtal Riley i Sverige. Totalt har ung. 500-600 Riley sålts nya i landet.

De Riley från tiden före andra världskriget som finns i Sverige har med något undantag importerats sedan 1970-talet. Ett mindre antal RM-vagnar har även importerats på senare år.